Ποινικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το Ποινικό Δίκαιο, μαζί με το οικογενειακό δίκαιο αλλά και με κάθε άλλο δίκαιο είναι κάτι που η εταιρεία μας αναλαμβάνει.

Οι ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα κατά του πλούτου και της περιουσίας, της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας, των εγκλημάτων κατά της τιμής  καθώς και των υποθέσεων σχετικά με εγκλήματα που ορίζονται σε συγκεκριμένους ποινικούς νόμους, όπως φορολογικά εγκλήματα, παραβιάσεις των διατάξεων των κανόνων της αγοράς, παράνομη κατασκευή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ποινικές διατάξεις προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και διακριτικά σήματα, ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.

Ένας ποινικολογός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άμεσα διαθέσιμος για την εκπροσώπηση των πελατών μας στο δικαστήριο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προδικαστικό στάδιο – στάδιο ενδιάμεσης διαβούλευσης – διαδικασία στο δικαστήριο).

Ένα έγκλημα είναι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πράξης που παραβιάζει νόμο που απαγορεύει ή διατάζει.

Επίσης μια ελληνική εταιρεία ποινικού δικαίου ασχολείται με το σύστημα νομικών κανόνων που ορίζουν ποια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως έγκλημα και πώς η κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει δίωξη σε άτομα που διαπράττουν εγκλήματα. 

Οι ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις έχουν όλα ποινικούς κώδικες που εξηγούν τα συγκεκριμένα εγκλήματα που απαγορεύουν και τις τιμωρίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εγκληματίες. 

Τα άτομα που παραβιάζουν τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς νόμους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, δοκιμασία ή φυλάκιση. Αγωγές κατά εγκληματιών κινητοποιούνται από εισαγγελείς που ενεργούν εξ ονόματος της κυβέρνησης για την επιβολή του νόμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr