Ποινικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα κατά του πλούτου και της περιουσίας, της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας, των εγκλημάτων κατά της τιμής  καθώς και των υποθέσεων σχετικά με εγκλήματα που ορίζονται σε συγκεκριμένους ποινικούς νόμους, όπως φορολογικά εγκλήματα, παραβιάσεις των διατάξεων των κανόνων της αγοράς, παράνομη κατασκευή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ποινικές διατάξεις προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και διακριτικά σήματα, ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.

Εκπροσώπηση των πελατών στο δικαστήριο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προδικαστικό στάδιο – στάδιο ενδιάμεσης διαβούλευσης – διαδικασία στο δικαστήριο).

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr