Αστικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το αστικό δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει και προστατεύει τα ιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών. Ένας δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει νόμιμες λύσεις που απαιτούνται σε μια διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων. Επίσης, ένας νομικός σύμβουλος καλύπτει τομείς δικαίου όπως συμβάσεις, αδικήματα, ιδιοκτησία και οικογενειακό δίκαιο.

Προέρχεται από τους νόμους της αρχαίας Ρώμης που χρησιμοποίησαν δόγματα για να αναπτύξουν έναν κώδικα ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιστούν τα νομικά ζητήματα. Ένα από τα κύρια προβλήματα ίσως είναι το να λαμβάνει υπόψη τα διάφορα νομικά συστήματα, ιδίως οι διαφορές μεταξύ αστικού δικαίου και του κοινοτικού δικαίου.

Σε αστικές υποθέσεις, η τιμωρία σχεδόν πάντα αποτελείται από ένα χρηματικό πρόστιμο και ποτέ δεν αποτελείται από φυλάκιση. Ο ενάγων πρέπει να καθοριστεί ως κατηγορούμενος είναι με ευθύνη μόνο σύμφωνα με την υπεροχή των αποδεικτικών στοιχείων. Οι κατηγορούμενοι δεν δικαιούνται να έχουν την ίδια νομική προστασία όπως είναι ένας ποινικός κατηγορούμενος.

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που σχετίζονται με όλες τις πτυχές του αστικού δικαίου, είτε αφορούν την προστασία της περιουσίας, κινητές ή ακίνητες, τη διευθέτηση και διαμόρφωση των σχέσεων από πλευράς οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, είτε τις συναλλαγές. Οι νομικές μας υπηρεσίες παρέχονται μέσω εξώδικων ή όχι διαδικασιών κατά περίπτωση.

Στο αστικό δίκαιο, οι δευτερογενείς πηγές αποτελούνται από τη νομολογία και η νομική βιβλιογραφία. Η νομική βιβλιογραφία αποτελείται από μονογραφίες και εισφορές στο νομικό περιοδικό λογοτεχνίας, καθώς και σχόλια.

  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
  • Θέματα Εκπροσώπησης και Εξουσιοδότησης
  • Παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικότητας
  • Ποινικές πτυχές των υποθέσεων
  • Σύνταξη αγωγών και καταγγελιών