Αστικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το αστικό δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει και προστατεύει τα ιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών, προσφέρει νόμιμες λύσεις που μπορεί να αναζητηθούν σε μια διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων και καλύπτει τομείς δικαίου όπως συμβάσεις, αδικήματα, ιδιοκτησία και οικογενειακό δίκαιο. Το αστικό δίκαιο προέρχεται από τους νόμους της αρχαίας Ρώμης που χρησιμοποίησαν δόγματα για να αναπτύξουν έναν κώδικα ο οποίος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αποφασιστούν τα νομικά ζητήματα.

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που σχετίζονται με όλες τις πτυχές του αστικού δικαίου, είτε αφορούν την προστασία της περιουσίας, κινητές ή ακίνητες, τη διευθέτηση και διαμόρφωση των σχέσεων από πλευράς οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, είτε τις συναλλαγές. Οι νομικές μας υπηρεσίες παρέχονται μέσω εξώδικων ή όχι διαδικασιών κατά περίπτωση.

  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
  • Θέματα Εκπροσώπησης και Εξουσιοδότησης
  • Παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικότητας
  • Ποινικές πτυχές των υποθέσεων
  • Σύνταξη αγωγών και καταγγελιών