ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το αστικό δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει και προστατεύει τα ιδιωτικά δικαιώματα των πολιτών, προσφέρει νόμιμες λύσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων εργασίας για όλους τους τύπους απασχόλησης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ασχολείται με το γάμο, το διαζύγιο, την επιμέλεια παιδιού, την υιοθεσία, την υποστήριξη των παιδιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα επηρεάζουν τις οικογένειες.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με εγκλήματα κατά του πλούτου και της περιουσίας, της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι δικηγόροι μας ειδικεύονται στο εμπορικό δίκαιο και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σχετικών υποθέσεων. Το εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων που

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το διοικητικό δίκαιο είναι ένας επαγγελματικός τομέας, στον οποίο η εταιρεία μας διατηρεί μια ισχυρή συμβουλευτική ομάδα.