Εμπορικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Οι δικηγόροι μας ειδικεύονται στο εμπορικό δίκαιο και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σχετικών υποθέσεων. Το εμπορικό δίκαιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις με πολύ καλό εξωδικαστικό χειρισμό, αλλά και ένα ευρύ φάσμα δικαστικών θεμάτων, που απορρέουν από διάφορες συμβάσεις. Οι εμπορικές διαφορές εντάσσονται σε διάφορες διαδικασίες, μεταξύ άλλων είναι:

  • Συμβάσεις για εμπορικές συνεργασίες.
  • Συμβάσεις εργασίας και υπηρεσιών
  • Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης
  • Συμβάσεις μεταφορών
  • Συμβόλαια εμπορικής μίσθωσης
  • Συμβάσεις τράπεζας

Αυτά τα θέματα συχνά οδηγούν σε δικαστικές αξιώσεις αποζημίωσης, για τις οποίες εμφανίζεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων κάθε περίπτωσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr