Εμπορικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Οι δικηγόροι μας ειδικεύονται στο εμπορικό δίκαιο, στο ποινικό δίκαιο, στο οικογενειακό δίκαιο κτλ. Οι νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων του γραφείου μας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση σχετικών υποθέσεων. Το δίκαιο αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νομικών ζητημάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις με πολύ καλό εξωδικαστικό χειρισμό, αλλά και ένα ευρύ φάσμα δικαστικών θεμάτων, που απορρέουν από διάφορες συμβάσεις. Οι εμπορικές διαφορές εντάσσονται σε διάφορες διαδικασίες, μεταξύ άλλων είναι: 

  • Συμβάσεις για εμπορικές συνεργασίες.
  • Συμβάσεις εργασίας και υπηρεσιών
  • Συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης 
  • Συμβάσεις μεταφορών 
  • Συμβόλαια εμπορικής μίσθωσης 
  • Συμβάσεις τράπεζας

Ένας δικηγόρος εμπορικού δικαίου μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα που  συχνά οδηγούν σε δικαστικές αξιώσεις αποζημίωσης, για τις οποίες εμφανίζεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων κάθε περίπτωσης.

Επίσης, οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλέψουν για τις διάφορες δομές που συνεπάγεται το διεθνές εμπόριο. Είτε είναι η κατάρτιση διεθνών εμπορικών συμφωνιών ή / και συμφωνιών διανομής, η σύσταση εταιρειών ή η πώληση των προϊόντων σας, η κατοχύρωση εμπορικού σήματος, η κατοχύρωση πατέντας κτλ.

Το εμπορικό δίκαιο αναφέρεται μερικές φορές ως εμπορικό ή εταιρικό δίκαιο. Επικεντρώνεται στους νόμους που διέπουν το εμπόριο και τις πωλήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις και τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.

Οι εμπορικοί δικηγόροι αναμένεται συχνά να βοηθήσουν τους πελάτες τους να πλοηγηθούν και να αντιμετωπίσουν ζητήματα που επηρεάζουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το εμπορικό δίκαιο, οι εμπορικοί μας δικηγόροι θα χαρούν να σας βοηθήσουν.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr