Διοικητικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το διοικητικό δίκαιο μαζί με το εμπορικό δίκαιο είναι ένας επαγγελματικός τομέας. Οι δικηγόροι διοικητικού δικαίου στους οποίους η εταιρεία μας διατηρεί μια ισχυρή συμβουλευτική ομάδα μπορούν να σας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή.

Έχουμε ένα ιστορικό για την αντιμετώπιση περιπτώσεων και διαφορών μεταξύ ιδιωτών και κράτους ή οργανισμών δημοσίου δικαίου. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και στις διαπραγματεύσεις διευθέτησης με τις δημόσιες αρχές. Καθοδηγούμε τους πελάτες μας σε νομικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να αποφύγουμε αυτές τις διαμάχες, το κόστος και τις αβεβαιότητες που μπορούν να δημιουργήσουν, ειδικά για ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές.

Ο κανόνας δικαίου και ο σεβασμός της νομιμότητας αποτελούν τις βασικές αρχές με τις οποίες πρέπει να ενεργεί η διοίκηση. Παρόλα αυτά, η λανθασμένη, ελλιπής ή άδικη εφαρμογή των νομικών διατάξεων ενδέχεται συχνά να εμποδίσει τα δικαιώματά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διοικητικές πράξεις μπορούν να αμφισβητηθούν ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων προκειμένου να ακυρωθούν ή να αναθεωρηθούν. Το γραφείο μας, το οποίο ειδικεύεται στον τομέα αυτό, έχει μια μακρόχρονη εμπειρία σε αυτές τις περιπτώσεις.

Συμβουλεύουμε για όλες τις πτυχές του δημόσιου και του διοικητικού δικαίου. Ανάμεσα στους πελάτες μας περιλαμβάνονται οι δημόσιες αρχές, οι ιδιωτικές εταιρείες και οι ιδιώτες. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της πρώτης και της δεύτερης βαθμίδας, καθώς και του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παρέχουμε συμβουλές σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα σχετικά με ρυθμιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με φαρμακευτικά προϊόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εκπαιδευτικό δίκαιο κτλ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr