– Εργατικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το εργατικό δίκαιο όπως και το αστικό δίκαιο είναι κάτι που μας αφορά όλους. Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων εργασίας για όλους τους τύπους απασχόλησης. Επίσης ένας εργατολόγος στη Θεσσαλονίκη θα είναι διαθέσιμος άμεσα, έτσι ώστε να συζητήσετε το πρόβλημά σας.

Υπάρχει ένα αναπόφευκτο τεκμήριο, σύμφωνα με το νόμο ότι κάθε συμφωνία για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εργασίας σταθερής ή αόριστης διάρκειας, ειδικά όταν η πληρωμή συμφωνείται ανά μονάδα ή σε περίπτωση τηλεργασίας ή εργασίας από το σπίτι, είναι στην πραγματικότητα μια εξαρτημένη σύμβαση εργασίας. Αν η εργασία παρέχεται προσωπικά, αποκλειστικά ή κυρίως στον ίδιο εργοδότη για εννέα συνεχείς μήνες.

Όλοι οι όροι που προβλέπονται από το υποχρεωτικό εργατικό δίκαιο και τον Αστικό Κώδικα εντάσσονται στις συμβάσεις εργασίας (π.χ. καταβολή αποζημιώσεων λόγω διακοπής και αποχώρησης, ετήσια άδεια μετ ‘αποδοχών, μέγιστος χρόνος εργασίας, υπερωρίες και εργασία στις ημέρες ανάπαυσης). Περαιτέρω, οι διατάξεις μη υποχρεωτικού νόμου θα υπονοούνται στο βαθμό που η σύμβαση εργασίας δεν ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.

Υπάρχουν συμβάσεις εργασίας που δεν περιέχονται στην κατηγορία απλές συμβάσεις, δηλαδή δεν συντάσσονται με τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις ή στις διαιτητικές αποφάσεις. Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν πολύπλοκες ρυθμίσεις και, ταυτόχρονα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ομαλή λειτουργικότητα μιας επιχείρησης, είτε θεωρείται από την οπτική γωνία ενός εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι συνήθως εκτελεστικό όργανο, από τον οποίο ο εργοδότης έχει μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. 

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης έχουν πλούσια εμπειρία σε αγωγές σχετικά με τα εργασιακά, σε αιτήματα διαμεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά και στις διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη συλλογικών συμβάσεων.

Μπορείτε να μας καλέσετε για οποιοδήποτε απορία ή πρόβλημα έχετε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr