– Εργατικό Δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΑΥΤΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη συμβάσεων εργασίας για όλους τους τύπους απασχόλησης.

Υπάρχουν συμβάσεις εργασίας που δεν περιέχονται στην κατηγορία απλές συμβάσεις, δηλαδή δεν συντάσσονται με τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις ή στις διαιτητικές αποφάσεις. Οι συμβάσεις αυτές περιέχουν πολύπλοκες ρυθμίσεις και, ταυτόχρονα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ομαλή λειτουργικότητα μιας επιχείρησης, είτε θεωρείται από την οπτική γωνία ενός εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι συνήθως εκτελεστικό όργανο, από τον οποίο ο εργοδότης έχει μεγάλες προσδοκίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
 777 Διεύθυνση Θεσσαλονίκη

 

 +1 234-567-8910

 

 info@dikigorosthessaloniki.gr